how to develop free website

Český svaz Juda
Prezence závodníků

Aplikace pro řízení soutěží pořádaných v rámci Českého svazu juda.

Verze 2.1.8.0

Petr Kalčík, 24.1.2018
Povinné potvrzení registrace závodníka
Snížení velikosti výstupních pdf souborů - optimalizace pro tisk

Verze 2.1.0.0

Nová verze databáze - 1.1.42 - zvýšení stability
Chyby k opravě: Problém při editaci závodníka (načtení správné kategorie), ukládání řazení losování, tisk kategorie s 1 či 2 závodníky

Verze 1.0.0.0

Petr Kalčík, 1.6.2017

Problém při instalaci - odstraněna chyba vyžadující odstranění původní verze aplikace před instalací nové verze

Tisk klubového reportu - opraven tisk klubového reportu

Tisk kategorie s jedním závodníkem - odstraněna chyba tisku, pokud byl v kategorii přihlášen pouze jeden závodník

Registrace mláďat - rozšíření aplikace o možnost regstrace mláďat

Ovládání pomocí šipek - v rámci registrace bylo upraveno ovládání volby věkových a váhových kategorií a zadání přesné váhy